Blog

NĂM KHÁC BIỆT CƠ BẢN Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Blog

Công nghệ Một trong những khó khăn mà trẻ vị thành niên ngày nay phải đối mặt chính là việc họ đã lớn lên trong một thế’ giới của công nghệ cao. Có thể trước đây, cha mẹ của họ đã lớn lên với điện thoại, radio và truyền hình,[…]

ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA CÁC THẾ HỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Blog

Đối mặt với những thay đổi vê thể chất và tâm lý Những thử thách cơ bản mà tuổi vị thành niên ngày nay đang đối mặt cũng chính là điều mà trẻ vị thành niên thế hệ trước đã phải đối mặt. Đầu tiên là thử thách trong việc[…]